Tra cứu Công văn về Thương mại-Quảng cáo

Có tất cả 943 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Công văn 2055/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 12/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2021
02

Công văn 2044/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức vận hành Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
03

Công văn 1685/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 27/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
04

Công văn 1348/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
05

Công văn 1338/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết

Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
06

Công văn 1571/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
07

Công văn 992/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
08

Công văn 1155/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về chống độc quyền, tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
09

Công văn 856/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 10/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
10

Công văn 898/BYT-MT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa

Ban hành: 07/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2021
11

Công văn 936/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
12

Công văn 655/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về công tác điều hành giá năm 2021

Ban hành: 27/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2021
13

Công văn 466/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
14

Công văn 529/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào

Ban hành: 21/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2021
15

Công văn 236/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc EVFTA

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
16

Công văn 400/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý các nhóm lừa đảo dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online

Ban hành: 18/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2021
17

Thông báo 13/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

Ban hành: 16/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
18

Công văn 150/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
19

Công văn 49/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến về xác nhận nội dung thông tin/quảng cáo thuốc trên Hệ thống mới

Ban hành: 08/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
20

Kế hoạch 11/KH-BYT của Bộ Y tế về việc tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý

Ban hành: 06/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
Vui lòng đợi