Công văn 5026/TCT-CS 2018 về thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

Số: 5026/TCT-CS
V/v
: Thời điểm lập hóa đơn GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4606/CT-TTHT ngày

 25/5/2018 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thời điểm lập hóa đơn đối với sản phẩm hạt nhựa PP. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2.a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Ngày lập hóa đơn đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”;

Tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên có hướng dẫn:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, gim) s lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số..., ký hiệu... Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)";

Tại công văn số 4606/CT-TTHT nêu trên, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có nêu sản phẩm hạt nhựa PP mà Công ty TNHH một thành viên Marubeni Việt Nam kinh doanh là một chế phẩm của ngành lọc hóa dầu mỏ nên giá sản phẩm hạt nhựa PP phụ thuộc vào giá dầu mỏ, hiện tại Công ty giao dịch với nhà cung cấp và khách hàng theo giá bán trung bình của 3 tuần xung quanh thời điểm phát hành phiếu xuất kho nên tại thời điểm giao hàng chưa có giá chính thức để xuất hóa đơn GTGT.

Do vậy, căn cứ vào các hướng dẫn và theo trình bày của Cục Thuế nêu trên, vào thời điểm Công ty TNHH một thành viên Marubeni Việt Nam giao hàng cho khách hàng, Công ty thực hiện lập hóa đơn GTGT với giá tạm tính do Công ty tự xác định căn cứ vào giá bán hàng của tháng liền trước. Khi có giá chính thức của sản phẩm, nếu có chênh lệch với giá tại thời điểm lập hóa đơn thì Công ty TNHH một thành viên Marubeni Việt Nam lập hóa đơn GTGT điều chỉnh theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC,
DNL - TCT;
- Website
- Lưu: VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 5026/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5026/TCT-CS Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 13/12/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực