Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 16.677 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
16541

Công văn 1329/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 29/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
16542

Công văn 7876/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc lệ phí trước bạ

Ban hành: 26/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
16543

Công văn 6170/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN tại nguồn

Ban hành: 17/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
16544

Công văn 5230/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế nhập khẩu

Ban hành: 20/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
16545

Công văn 1632/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 09/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/02/2006
16546

Công văn 4673/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ghi tên, địa chỉ, mã số thuế lên liên 2 hoá đơn

Ban hành: 23/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2006
16547

Công văn 4548/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ đối với khoản chi khuyến mại bằng tiền

Ban hành: 15/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2006
16548

Công văn 4529/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế

Ban hành: 14/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2006
16549

Công văn 3200/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Ban hành: 14/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
16550

Công văn 2478/TCT/DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt

Ban hành: 26/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2006
16551

Công văn 8842/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thời gian bắt đầu ưu đãi miễn, giảm thuế

Ban hành: 13/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
16552

Công văn 981/TCT/PCCS của Tổng cụcThuế về việc hoá đơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền tại siêu thị

Ban hành: 04/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
16553

Công văn 636/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí sử lý được trừ để tính thu nhập chịu thế

Ban hành: 08/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
16554

Công văn 304/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý thu thuế khâu lưu thông

Ban hành: 21/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
16555

Công văn 258/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT

Ban hành: 19/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2006
16556

Công văn 4252/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quyền mua cố phiếu

Ban hành: 22/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
16557

Công văn 14290/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với giao dịch quyền chọn mua/bán ngoại tệ

Ban hành: 06/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
16558

Công văn 14291/TC/TCT của Bộ Tài chính về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại

Ban hành: 06/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
16559

Công văn 3961/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về chuyển lỗ khi sáp nhập doanh nghiệp

Ban hành: 29/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2005
16560

Công văn 12329/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với tiền của người học nghề, học ngoại ngữ đóng góp

Ban hành: 28/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
Vui lòng đợi