Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 16.677 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
41

Công văn 2891/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện phụ tùng ô tô

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
42

Công văn 28547/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa có điểm giao, nhận ngoài Việt Nam

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
43

Công văn 2785/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
44

Công văn 28549/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc gia hạn nộp tiền thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
45

Công văn 28298/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ quản trị hệ thống công nghệ thông tin

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
46

Công văn 28297/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn về khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
47

Công văn 27687/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
48

Công văn 27683/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
49

Công văn 1653/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn kê khai, nộp thuế

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
50

Công văn 27714/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
51

Công văn 1646/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
52

Công văn 1644/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
53

Công văn 454/KTNN-TH của Kiểm toán Nhà nước về việc không thực hiện đối chiếu thuế của các doanh nghiệp khi thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020

Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
54

Công văn 1620/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 23/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
55

Công văn 1601/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 22/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
56

Công văn 25222/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
57

Công văn 25220/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn

Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
58

Công văn 1546/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế về việc gia hạn thời điểm đóng thầu

Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
59

Công văn 24999/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn hóa đơn đối với hoạt động chuyển kinh phí đầu tư ban đầu của dự án đầu tư

Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
60

Công văn 25221/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn đối với đơn vị kê khai theo phương pháp trực tiếp

Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
Vui lòng đợi