Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 16.677 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
21

Công văn 2059/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
22

Công văn 36760/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc áp dụng Hiệp định đối với cá nhân người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
23

Công văn 37026/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
24

Công văn 2033/TCT-KK của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
25

Công văn 36767/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
26

Công văn 36240/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
27

Công văn 36246/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động dạy học, dạy nghề

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
28

Công văn 3150/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu thuê gia công ngoài

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
29

Công văn 34368/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
30

Công văn 34309/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
31

Công văn 34316/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
32

Công văn 33312/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 11/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
33

Công văn 33313/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn

Ban hành: 11/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
34

Công văn 31441/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng

Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
35

Công văn 31444/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin

Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
36

Công văn 30303/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ về công nghệ thông tin

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
37

Công văn 30305/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tiêu thức đơn giá trên hóa đơn

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
38

Công văn 30300/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí được trừ đối với khoản tiền thuê nhà

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
39

Công văn 2916/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về tiền chậm nộp tiền thuế

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
40

Công văn 2893/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
Vui lòng đợi