Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 16.677 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 44101/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng, hạch toán chi phí hàng hóa nhập khẩu

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
02

Công văn 44396/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
03

Công văn 44385/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
04

Công văn 44393/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn chứng từ khi bán phiếu quà tặng

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
05

Công văn 44102/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Ban hành: 01/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
06

Công văn 43687/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp đối với khoản đóng góp từ thiện

Ban hành: 29/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
07

Công văn 43785/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 29/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
08

Công văn 42121/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 27/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
09

Công văn 41472/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 26/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
10

Công văn 40839/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chi phí thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
11

Công văn 40838/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc lập hồ sơ giao dịch liên kết

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
12

Công văn 40845/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
13

Công văn 40840/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với chương trình khuyến mại

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
14

Công văn 40844/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý hóa đơn đã kê khai thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
15

Công văn 3301/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng ngô hạt

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2020
16

Công văn 39569/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
17

Công văn 2078/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
18

Công văn 5977/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
19

Công văn 2058/TCT-CS của Tổng cục Thuế về ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
20

Công văn 2061/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
Vui lòng đợi