Tra cứu Công văn về Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 16.862 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Thông báo 848/TB-KCB của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 08/7/2020 đến 31/12/2020

Ban hành: 08/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
02

Công văn 62439/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với quỹ đầu tư

Ban hành: 07/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
03

Công văn 62435/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi

Ban hành: 07/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
04

Công văn 62436/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định tình trạng cư trú thuế

Ban hành: 07/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
05

Công văn 61915/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Ban hành: 06/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
06

Công văn 61916/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 06/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
07

Công văn 61465/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử

Ban hành: 03/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
08

Công văn 60992/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án

Ban hành: 02/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
09

Công văn 60973/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 02/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
10

Công văn 60771/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót

Ban hành: 02/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
11

Công văn 2701/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp

Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
12

Công văn 2698/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
13

Công văn 60285/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thực hiện giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
14

Công văn 2683/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế

Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
15

Công văn 2671/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
16

Công văn 2676/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
17

Công văn 2662/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc thanh toán qua ngân hàng bằng hình thức L/C

Ban hành: 29/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
18

Công điện 05/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020

Ban hành: 28/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2020
19

Công văn 58078/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nông sản

Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2020
20

Công văn 2621/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
Vui lòng đợi