Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 21.636 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 3292/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 12/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
02

Công văn 3287/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Ban hành: 12/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
03

Thông tư 75/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Ban hành: 12/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
04

Công văn 3295/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về chính sách thuế

Ban hành: 12/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
05

Nghị quyết 119/NQ-CP của Chính phủ về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020 từ nguồn thu 70% lệ phí xuất nhập cảnh được phép để lại từ năm 2011 đến năm 2014 của Bộ Công an

Ban hành: 11/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2020
06

Công văn 3276/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc xác định tình trạng cư trú của cá nhân

Ban hành: 11/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
07

Công văn 3275/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 11/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
08

Quyết định 3191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân phường, thị trấn

Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
09

Công văn 3208/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
10

Công văn 3242/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với gạo ủy thác xuất khẩu

Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
11

Công văn 3254/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
12

Thông tư 74/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
13

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
14

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
15

Công văn 5203/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
16

Công văn 160/CĐBTP-KT của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn

Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
17

Công văn 5191/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế hàng gửi cho các Đại sứ quán Việt Nam

Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
18

Công văn 3146/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị

Ban hành: 06/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
19

Công văn 5143/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc áp dụng quy định về thuế

Ban hành: 05/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
20

Công điện 06/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2020 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải hàng không trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 05/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
Vui lòng đợi