Tra cứu Công văn về Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 704 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Công văn 2616/BYT-QLD của Cục quản lý Dược về việc đề xuất hợp tác đầu tư, dự án đầu tư ngành dược

Ban hành: 09/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
02

Công văn 2307/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về thông tin báo nêu về quản lý đồ ăn chay

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
03

Công văn 1424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc kiểm soát cá tầm nhập khẩu

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
04

Công văn 1423/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp kiểm tra các lô hàng cá tầm nhập khẩu

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
05

Công văn 2511/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường, đa dạng hoá nguồn cung vắc xin phòng Covid-19 (lần 2)

Ban hành: 22/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
06

Công văn 188/TTrB-P1 của Thanh tra Bộ Y tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
07

Công văn 1929/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
08

Công văn 1928/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
09

Công văn 1384/BYT-DP của Bộ Y tế về việc triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19

Ban hành: 06/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
10

Công văn 1327/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc triển khai Kế hoạch 2069/KH-BCĐTƯATTP ngày 30/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
11

Công văn 1328/BYT-ATTP của Bộ Y tế về việc thực hiện nội dung tại Công văn 1189/VPCP-KGVX ngày 24/02/2021 của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
12

Công văn 1115/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc bảo đảm cung ứng và cập nhật thông tin chính xác về giá vật tư, thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
13

Công văn 1438/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc triển khai chỉ thị 06/CT-TTg ngày 19/02/2021

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
14

Công văn 1215/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc nhập khẩu thuốc chưa có Giấy đăng ký lưu hành để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho phòng, chống dịch bệnh

Ban hành: 17/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
15

Công văn 994/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc thực hiện kê khai, kê khai lại giá thuốc

Ban hành: 09/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2021
16

Công văn 936/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển

Ban hành: 01/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
17

Công văn 461/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Chả cá đông lạnh

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2021
18

Kết luận thanh tra 10/KL-TTrB của Thanh tra Bộ Y tế về công tác quản lý Nhà nước về tiếp nhận, thẩm định, cấp Chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt “phân phối thuốc”, thực hành tốt “cơ sở bán lẻ thuốc”, Giấy chứng nhận Đủ điều kiện kinh doanh dược; quản lý chất lượng thuốc; quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 29/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2021
19

Công văn 580/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm soát nhập khẩu cá tầm thương phẩm dùng làm thực phẩm

Ban hành: 26/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2021
20

Công văn 378/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu về nhập khẩu và kinh doanh cá tầm

Ban hành: 16/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2021
Vui lòng đợi