Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 1.369 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3-7:2019/BYT Vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 12/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12459:2018 Cà phê hòa tan nguyên chất

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12596:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh đối với gia vị và rau thơm khô

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12380:2018 Hạt điều thô - Yêu cầu kỹ thuật

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12363:2018 ISO 18744:2016 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện và đếm Cryptosporidium và Giardia trong rau tươi ăn lá và quả mọng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
06

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12365-1:2018 ISO 16140-1:2016 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7850:2018 ISO 22964:2017 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện Cronobacter spp.

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12461:2018 Quy phạm thực hành vệ sinh trong chế biến hạt điều

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
09

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12348:2018 Thực phẩm đã axit hóa - Xác định pH

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
10

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12359:2018 ASEAN STAN 26:2012 Cà quả tươi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12349:2018 EN 14164:2014 Thực phẩm - Xác định vitamin B6 bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12360:2018 ASEAN STAN 27:2012 Bí đỏ quả tươi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2019
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12355:2018 ASEAN STAN 17:2010 Mít quả tươi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12346:2018 EN 16802:2016 Thực phẩm - Xác định các nguyên tố và các hợp chất hóa học của chúng - Xác định asen vô cơ trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật biển bằng HPLC-ICP-MS trao đổi anion

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8276:2018 EN 12822:2014 Thực phẩm - Xác định vitamin E bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Định lượng α-, β-, γ- và δ- tocopherol

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12354:2018 ASEAN STAN 9:2008 Quýt quả tươi

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
17

Quy chuẩn Quốc gia QCVN 02-30:2018/BNNPTNT Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản-Yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-186:2017/BNNPTNT Sữa tươi nguyên liệu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT Các sản phẩm dạng sữa lỏng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 22/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7905-1:2008 ISO/TS 21872-1:2007 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Phương pháp phát hiện Vibrio spp. có khả năng gây bệnh đường ruột-Phần 1: Phát hiện vibrio parahaemolyticus và vibrio cholerae

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
Vui lòng đợi