Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 931 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
161

Công văn 16814/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) vượt giới hạn cho phép

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
162

Công văn 16813/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc phát hiện thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) vượt giới hạn cho phép

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
163

Công văn 16568/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2019

Ban hành: 26/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
164

Công văn 16567/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc thực hiện quy định về đấu thầu trong cung ứng vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng

Ban hành: 25/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
165

Quyết định 4369/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược, mỹ phẩm

Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2019
166

Công văn 16457/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc Clavophynamox 1000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
167

Công văn 16324/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược (lần 2)

Ban hành: 19/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2019
168

Công văn 16323/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Ban hành: 19/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
169

Quyết định 4244/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 36 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 02

Ban hành: 17/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
170

Công văn 16106/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc

Ban hành: 16/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
171

Công văn 16102/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng thuốc phòng, chống sốt xuất huyết

Ban hành: 13/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
172

Công văn 5259/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
173

Quyết định 4043/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc đính chính về nồng độ/hàm lượng, đơn vị tính của 02 thuốc và loại bỏ 11 thuốc khỏi Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp

Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
174

Quyết định 539/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2019
175

Công văn 5141/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc cập nhật một số thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học

Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
176

Công văn 15166/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Công văn 13975/QLD-MP ngày 19/8/2019

Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
177

Quyết định 4007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 23

Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
178

Công văn 15167/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong quyết định cấp số đăng ký lưu hành

Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
179

Thông tư 24/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
180

Thông tư 25/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
Vui lòng đợi