Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 939 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
161

Công văn 17364/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc Methylprednisolon 16mg không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 11/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2019
162

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 11/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2019
163

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2019
164

Công văn 17362/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt yêu cầu và cần bổ sung giải trình (Đợt 68)

Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2019
165

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 08/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2019
166

Công văn 17081/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành, Công văn duy trì hiệu lực giấy đăng ký lưu hành

Ban hành: 04/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2019
167

Công văn 17064/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành

Ban hành: 03/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2019
168

Công văn 16904/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng thuốc trong điều trị sốt xuất huyết

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
169

Công văn 16814/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) vượt giới hạn cho phép

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
170

Công văn 16813/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc phát hiện thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất N-nitrosodimethylamine (NDMA) vượt giới hạn cho phép

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
171

Công văn 16568/QLD-VP của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2019

Ban hành: 26/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
172

Công văn 16567/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc thực hiện quy định về đấu thầu trong cung ứng vắc xin phục vụ công tác tiêm chủng

Ban hành: 25/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
173

Quyết định 4369/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về nội dung và thời gian kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về dược, mỹ phẩm

Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2019
174

Công văn 16457/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi thuốc Clavophynamox 1000 không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ban hành: 23/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
175

Công văn 16324/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc triển khai thí điểm công cụ xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Chứng chỉ hành nghề dược (lần 2)

Ban hành: 19/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2019
176

Công văn 16323/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Ban hành: 19/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
177

Quyết định 4244/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 36 sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 02

Ban hành: 17/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
178

Công văn 16106/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc

Ban hành: 16/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
179

Công văn 16102/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng thuốc phòng, chống sốt xuất huyết

Ban hành: 13/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2019
180

Công văn 5259/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc

Ban hành: 09/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
Vui lòng đợi