Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 188 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
141

Quyết định 459/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 18/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
142

Quyết định 450/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162 bổ sung

Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
143

Quyết định 442/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 711 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162

Ban hành: 05/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2018
144

Quyết định 440/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 162

Ban hành: 05/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2018
145

Quyết định 403/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
146

Quyết định 3949/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 07/2018/TT-BYT ngày 12/04/2018

Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2018
147

Quyết định 3892/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc rút 01 số đăng ký lưu hành sinh phẩm chẩn đoán invitro ra khỏi danh mục các sinh phẩm chẩn đoán invitro được cấp số đăng ký tại Việt Nam

Ban hành: 27/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
148

Quyết định 399/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
149

Quyết định 393/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 21/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2018
150

Quyết định 395/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 21/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2018
151

Quyết định 377/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Bổ sung)

Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2018
152

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền

Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2018
153

Quyết định 376/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 10 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 99 (Bổ sung)

Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2018
154

Quyết định 374/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 19/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2018
155

Quyết định 340/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 01/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2018
156

Thông tư 13/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
157

Thông tư 11/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Ban hành: 04/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2018
158

Thông tư 10/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt

Ban hành: 04/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
159

Quyết định 258/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ban hành: 02/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
160

Quyết định 253/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký lưu hành có hiệu lực 03 năm tại Việt Nam - Đợt 161 bổ sung

Ban hành: 24/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2018
Vui lòng đợi