Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Có tất cả 188 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
181

Nghị định 77/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2016
182

Quyết định 805/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 quy định việc kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 09/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
183

Quyết định 3462/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2014

Ban hành: 16/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2014
184

Thông tư 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Ban hành: 11/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2014
185

Quyết định 4140/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 9)

Ban hành: 18/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2019
186

Quyết định 261/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 244 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 83

Ban hành: 01/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
187

Quyết định 1332/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: 31/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2018
188

Quyết định 67/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 226 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 139

Ban hành: 01/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2013
Vui lòng đợi