Văn bản UBND lĩnh vực Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 198 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 11/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
02

Quyết định 71/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
03

Quyết định 5749/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
04

Chỉ thị 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 25/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
05

Quyết định 5655/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong công tác khám chữa bệnh nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (1970-2020)

Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
06

Quyết định 5654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" năm 2020 của Hội Luật gia Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
07

Quyết định 5653/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
08

Quyết định 55/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc bãi bỏ khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định 44/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 18/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
09

Quyết định 5596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2020
10

Quyết định 5487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2020

Ban hành: 08/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
11

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
12

Quyết định 5172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
13

Quyết định 2648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
14

Quyết định 5013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và khen thưởng thành tích trong thực hiện công trình

Ban hành: 10/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
15

Quyết định 5003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2020

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
16

Quyết định 4989/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
17

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
18

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
19

Quyết định 4775/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2020
20

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định 63/2019/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 21/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2020
Vui lòng đợi