thế chấp

Lọc bài viết theo:

Chính sách mới liên quan đến bất động sản 2020 07/01/2020

Năm 2020, nhiều quy định về đất đai - nhà ở có sự thay đổi. Dưới đây là những quy định mới liên quan đến bất động sản có hiệu lực vào đầu năm 2020, trong đó có những quy định tác động đến toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân.

Hướng dẫn mới về đăng ký thế chấp khi có thay đổi thông tin 11/12/2019

Thông tư 07/2019/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành ngày 25/11/2019 hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có nhiều điểm nổi bật.

Toàn bộ các trường hợp không được vay thế chấp Sổ đỏ 09/12/2019

Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất. Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định những trường hợp không được thế chấp Sổ đỏ.

Từ 10/01/2020, thêm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 05/12/2019

Ngày 25/11/2019 vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Hướng dẫn mới về thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung 03/12/2019

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư 07/2019/TT-BTP do Bộ Tư pháp là việc quy định cụ thể các trường hợp được đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Đã có Thông tư hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất 03/12/2019

Những quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất được Bộ Tư pháp nêu tại Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019.

Có được chia tài sản đang thế chấp ngân hàng khi ly hôn không? 10/11/2019

Vay vốn mà muốn cho thuê, bán, tặng cho… tài sản bảo đảm thì phải có sự đồng ý của ngân hàng. Vậy khi ly hôn mà tài sản đang thế chấp thì chia thế nào?

Một tài sản thế chấp cho nhiều ngân hàng được không? 30/09/2019

Khi cần sử dụng đến một khoản tiền lớn, nhiều người sẽ lựa chọn việc thế chấp tài sản của mình cho ngân hàng. Tuy nhiên, liệu một tài sản có được thế chấp cho nhiều ngân hàng không?

Có xử phạt xe không có giấy tờ gốc do thế chấp ngân hàng? 25/11/2018

Khi mang xe đi thế chấp, ngân hàng có quyền giữ giấy tờ gốc của chủ xe. Thay vì sử dụng bản gốc Giấy đăng ký xe, người điều khiển phương tiện có thể sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của ngân hàng?