Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.197 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Công văn 3437/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị cung cấp thông tin về kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020

Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
02

Công văn 3178/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục

Ban hành: 15/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2020
03

Công văn 3064/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020

Ban hành: 09/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
04

Công văn 3055/BTNMT-BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin về các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phục vụ xây dựng BUR3 của Việt Nam cho UNFCCC

Ban hành: 08/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2020
05

Công văn 2676/BXD-VP của Bộ Xây dựng về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020

Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
06

Công văn 1950/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường năm 2020

Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2020
07

Thông báo 190/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Ban hành: 27/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
08

Công điện 601/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Ban hành: 21/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
09

Công văn 2656/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
10

Công văn 2580/BTNMT-PC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2020

Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
11

Công văn 2556/BTNMT-TCBHĐVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

Ban hành: 13/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
12

Công văn 1660/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020

Ban hành: 13/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
13

Công văn 2378/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Nghị định 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
14

Công văn 2361/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
15

Công văn 3420/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc ngăn chặn, xử lý hoạt động phá rừng

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2020
16

Công điện 1561/CĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
17

Công điện 481/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá

Ban hành: 25/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
18

Công văn 2159/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
19

Công văn 2901/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
20

Kế hoạch 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
Vui lòng đợi