Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 8.060 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
4481

Công văn 9335/NHNN-QLNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về yêu cầu báo cáo số liệu

Ban hành: 27/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2009
4482

Công văn 2318/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tín dụng ưu đãi của Phần Lan và cơ chế tài chính trong nước đối với dự án Cấp nước Hưng Yên

Ban hành: 25/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2009
4483

Quyết định 1909/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2010

Ban hành: 19/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2009
4484

Công văn 2249/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 13/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2009
4485

Công văn 2207/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ

Ban hành: 10/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2009
4486

Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BTP-BTC của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

Ban hành: 15/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2009
4487

Quyết định 2326/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 156/2009/TT-BTC ngày 03/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2009
4488

Công văn 5411/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp thông tin cho Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Ban hành: 07/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
4489

Công văn 4875/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia về kết quả Hội nghị Liên hợp quốc tại New York

Ban hành: 21/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2009
4490

Quyết định 1696/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các chương trình, dự án của Bộ Tài chính có sử dụng tài trợ nước ngoài

Ban hành: 10/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
4491

Thông tư 136/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước

Ban hành: 02/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
4492

Quyết định 1540/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh và công ty thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
4493

Thông báo 193/TB-BTC của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07/2009

Ban hành: 29/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
4494

Công văn 188/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010

Ban hành: 26/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
4495

Công văn 4305/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng vốn dư của Dự án do Chính phủ Trung Quốc viện trợ

Ban hành: 25/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2009
4496

Thông tư 130/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị áp dụng trong chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước ban hành theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 24/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
4497

Công văn 970/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về khoản tín dụng bổ sung của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Năng lượng Nông thôn 2

Ban hành: 18/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2009
4498

Công văn 962/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận sử dụng ODA Phần Lan

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
4499

Công văn 961/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Toàn cầu tài trợ

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
4500

Quyết định 830/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam

Ban hành: 22/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2009
Vui lòng đợi