Quy chuẩn Việt Nam

Có tất cả 848 văn bản Quy chuẩn Việt Nam
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

Ban hành: 03/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Ban hành: 31/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2020/BTTTT Thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2

Ban hành: 20/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2020
04

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 32:2020/BTTTT Chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ban hành: 17/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2020/BTTTT Pin lithium cho thiết bị cầm tay

Ban hành: 09/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2020/BCT Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Ban hành: 30/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2020/BCA Trạm bơm nước chữa cháy

Ban hành: 26/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2020
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT Báo hiệu đường thủy nội địa

Ban hành: 17/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2020
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình

Ban hành: 06/04/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-33-1:2020/BNNPTNT Giống cá nước ngọt - Phần 1: Cá chép, cá rô phi

Ban hành: 16/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Ban hành: 09/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)

Ban hành: 02/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 41:2019/BGTVT Báo hiệu đường bộ

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BXD Quy hoạch xây dựng

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
17

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2019/BXD Nhà chung cư

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 120:2019/BTTTT Cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành

Ban hành: 25/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2019/BTNMT Dự báo, cảnh báo lũ

Ban hành: 25/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2019/BCT An toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Ban hành: 29/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
Vui lòng đợi