Tra cứu Công văn về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.554 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Công văn 2154/BNN-QLCL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn chay

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
02

Công văn 2136/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021

Ban hành: 13/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2021
03

Công văn 2044/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức vận hành Hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
04

Công văn 450/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
05

Công văn 403/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
06

Công văn 2291/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xuất cấp, quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
07

Công văn 377/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2021
08

Công văn 1746/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng kết Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
09

Công văn 1948/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu

Ban hành: 24/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
10

Công văn 1949/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, xử lý thông tin báo nêu

Ban hành: 24/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
11

Công văn 1919/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về thông tin báo Diễn đàn doanh nghiệp phản ánh ý kiến chuyên gia về phát triển điện mặt trời

Ban hành: 23/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
12

Công văn 1821/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc theo dõi tình hình nguồn nước sông Mê Kông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
13

Công văn 346/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 đoạn qua huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2021
14

Công văn 1588/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2021
15

Công văn 335/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
16

Công văn 1321/BCT-HC của Bộ Công Thương về việc tăng cường các hoạt động sản xuất và cung ứng phân bón trên thị trường nội địa

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
17

Công văn 1488/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý vấn đề báo Lao động phản ánh về phá rừng tại Cam Lâm, Khánh Hòa

Ban hành: 09/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2021
18

Công văn 1338/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết

Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
19

Công văn 1285/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Ban hành: 27/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
20

Công văn 1286/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá việc hợp tác với Indonesia trong lĩnh vực thủy sản

Ban hành: 27/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
Vui lòng đợi