Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 666 văn bản: Ngoại giao
581

Nghị định 124/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu; Ngoại giao; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 01/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2016
582

Nghị quyết 1170/2016/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 17/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2016
583

Quyết định 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Ngoại giao; Chính sách Tải về
Ban hành: 07/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2016
584

Quyết định 54/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Ngoại giao; Doanh nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 29/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
585

Quyết định 106/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc

Lĩnh vực: Ngoại giao; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
586

Thông tư liên tịch 24/2006/TTLT-BTC-VPCP của Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế châu á - Thái bình dương năm 2006 (APEC 2006) tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 28/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2006
587

Quyết định 08/2003/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế tạm thời về miễn thị thực cho người Nhật bản vào Việt Nam tham quan, du lịch và kinh doanh

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2004
588

Hiệp định về thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Nam Ninh và thành phố Côn Minh giữa Chính phue Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 16/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
589

Hiệp định giữa Chính phủ CHXNCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức về hợp tác tài chính năm 2002

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 15/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
590

Nghị định 21/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Ngoại giao; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/03/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
591

Hiệp định khung giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 30/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
592

Hiệp định khung giữa Chính phủ Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Tuy-ni-di về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Lĩnh vực: Ngoại giao; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2003
593

Hiệp định 45/LPQT về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hoá, khoa học và công nghệ giữa Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Ru-an-đa

Lĩnh vực: Ngoại giao; Khoa học-Công nghệ; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 28/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
594

Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định 114/2001/QĐ-TTg ngày 31/7/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Ngoại giao; Chính sách Tải về
Ban hành: 05/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
595

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quan hệ quốc tế của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 12/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
596

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh chỉ số sinh hoạt phí đối với cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 09/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
597

Quyết định 20/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc và Hội Hữu nghị Việt Nam - Xlôvakia

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 10/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
598

Thông tư liên tịch 11/BKH-NG của Bộ Kế hoạch và đầu tư và bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Lĩnh vực: Đầu tư; Ngoại giao; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
599

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Ngoại giao Tải về
Ban hành: 24/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
600

Thông tư 1584-NG/TT của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thi hành nghị định của Chính phủ số 48/CP ngày 8/7/1993 về hộ chiếu và thị thực

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 28/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
Vui lòng đợi