Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 652 văn bản: Ngoại giao
561

Quyết định 37/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt

Ban hành: 16/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2007
562

Quyết định 288/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác kinh tế giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Xlô-va-ki-a

Ban hành: 28/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2007
563

Nghị định 157/2006/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao

Ban hành: 27/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2007
564

Thông tư liên tịch 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 08/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
565

Quyết định 243/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao

Ban hành: 27/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2006
566

Quyết định 162/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hoà Bô-li-va-ri-a-na Vê-nê-du-ê-la về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giaovà hộ chiếu công vụ

Ban hành: 11/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
567

Quyết định 106/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc

Ban hành: 18/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
568

Quyết định 95/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ban hành: 03/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
569

Thông tư liên tịch 24/2006/TTLT-BTC-VPCP của Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế châu á - Thái bình dương năm 2006 (APEC 2006) tại Việt Nam

Ban hành: 28/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2006
570

Quyết định 2535/2004/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cơ quan lãnh sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 01/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2005
571

Hiệp định về thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Nam Ninh và thành phố Côn Minh giữa Chính phue Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 16/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2004
572

Hiệp định giữa Chính phủ CHXNCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức về hợp tác tài chính năm 2002

Ban hành: 15/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
573

Hiệp định khung giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi

Ban hành: 30/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
574

Thông tư 90/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, điều chỉnh một số điểm của Thông tư số 64/2000/TT-BTC ngày 3/7/2000 hướng dẫn chế độ thu, nộp lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 01/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
575

Thông tư 18/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định hợp tác lao động giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Ban hành: 14/08/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
576

Quyết định 20/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc và Hội Hữu nghị Việt Nam - Xlôvakia

Ban hành: 10/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2004
577

Thông tư liên tịch 11/BKH-NG của Bộ Kế hoạch và đầu tư và bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 31/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2003
578

Thông tư 02-TT/BNV(A18) của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/CP ngày 23/3/1995 của Chính phủ về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 30/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
579

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hà Lan

Ban hành: 24/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
580

Thông tư 1584-NG/TT của Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thi hành nghị định của Chính phủ số 48/CP ngày 8/7/1993 về hộ chiếu và thị thực

Ban hành: 28/08/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
Vui lòng đợi