Văn bản Luật Ngoại giao

Có tất cả 666 văn bản: Ngoại giao
541

Nghị quyết 110/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt Hiệp định về hợp tác văn hóa giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ Liên bang Nga

Ban hành: 23/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2013
542

Quyết định 1625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết dịch vụ thứ 9 trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ

Ban hành: 19/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2013
543

Quyết định 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia về hợp tác song phương trong phòng, chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán

Ban hành: 27/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2013
544

Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Ban hành: 20/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2013
545

Quyết đinh 838/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ giữa Việt Nam và I-xra-en về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác

Ban hành: 30/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2013
546

Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán

Ban hành: 25/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2013
547

Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Nghị định thư bổ sung các điều khoản về hàng rào kỹ thuật và kiểm dịch vào Hiệp định Thương mại hàng hóa và Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc

Ban hành: 05/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2013
548

Thông tư 63/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về việc đề xuất ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; đề xuất ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân

Ban hành: 29/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2012
549

Nghị quyết 39/NQ-CP của Chính phủ về việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về Hợp tác kỹ thuật năm 2009/2010

Ban hành: 07/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2012
550

Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Ban hành: 30/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2012
551

Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định sửa đổi Hiệp định Vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Ban hành: 25/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2012
552

Thông tư 23/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 29/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2012
553

Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về việc ký kết Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về hợp tác du lịch

Ban hành: 12/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2012
554

Quyết định 2136/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ba Lan

Ban hành: 02/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2011
555

Quyết định 1863/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-lip-pin về hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển

Ban hành: 21/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2011
556

Quyết định 1864/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Chính phủ Cộng hòa Phi-lip-pin về hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển

Ban hành: 21/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2011
557

Quyết định 949/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực vận tải biển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa An-giê-ri dân chủ và nhân dân

Ban hành: 23/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2011
558

Quyết định 726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

Ban hành: 17/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2011
559

Thông tư 258/1998/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 18/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2012
560

Quyết định 713/NG-QĐ của Bộ Ngoại giao quy định tạm thời về thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 17/05/1997
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2011
Vui lòng đợi