Tăng giảm font chữ:

Infographic: Khi nào chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép?

Thông thường, khi chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên 07 trường hợp dưới đây chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép.>> Chuyển mục đích sử dụng đất: Những thông tin mới cần biết

LuatVietnam

Hậu NguyễnHậu Nguyễn
Chia sẻ:
Từ khóa: chuyển mục đích sử dụng đất

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!