Tăng giảm font chữ:

Infographic: 3 độ tuổi bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân

Không giống Chứng minh nhân dân có thời hạn đến 15 năm, thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi con người đến 03 độ tuổi sau đây:
3 độ tuổi đổi căn cước công dân
Trên đây là 03 độ tuổi bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định hiện hành. Việc đổi thẻ Căn cước công dân sẽ được thực hiện theo thủ tục tại bài viết dưới đây:
LuatVietnamLuatVietnam
Chia sẻ:
Từ khóa: thẻ căn cước công dân