Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 1.263 văn bản: Lĩnh vực khác
01

Quyết định 3927/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về trang bị, quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ của ngành Hải quan

Ban hành: 27/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2015
02

Thông tư 04/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc Quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thanh tra

Ban hành: 09/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2015
03

Quyết định 1262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Ban hành: 28/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2014
04

Quyết định 312/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 1250/QĐ-BKHĐT ngày 10/09/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phân công công tác của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 13/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2014
05

Quyết định 2589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm"

Ban hành: 26/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2013
06

Quyết định 1948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống ngành Hóa chất Việt Nam

Ban hành: 24/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2013
07

Quyết định 1250/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân công công tác của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 10/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2014
08

Quyết định 2628/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định lễ tiết tác phong và việc tổ chức các nghi lễ trong ngành Hải quan

Ban hành: 21/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2013
09

Quyết định 29/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về mẫu, hướng dẫn sử dụng, in phát hành và quản lý tờ khai nhập cảnh / xuất cảnh

Ban hành: 08/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
10

Nghị định 33/2006/NĐ-CP Chính phủ về việc thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Ban hành: 31/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
11

Thông tư 09/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng, bảo quản, xử lý hàng cứu hộ, cứu nạn sau khi xuất kho dự trữ quốc gia

Ban hành: 09/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2006
12

Thông tư 01/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chỉ tiêu đánh giá và phân loại hợp tác xã

Ban hành: 19/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
13

Quyết định 04/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

Ban hành: 12/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
14

Quyết định 88/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn

Ban hành: 27/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2006
15

Thông tư 85/2005/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm

Ban hành: 23/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2006
16

Thông tư 84/2005/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tổ chức lại chăn nuôi thuỷ cầm để phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1)

Ban hành: 23/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2006
17

Nghị định 143/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, mở rộng thị trấn Phú Phong thuộc huyện Tây Sơn và mở rộng thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Ban hành: 15/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
18

Nghị định 139/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí

Ban hành: 11/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2005
19

Quyết định 1985/2005/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29/2005/CT-TTg triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự

Ban hành: 03/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
20

Nghị định 46/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Thành để mở rộng thị xã Tây Ninh, thành lập phường thuộc thị xã Tây Ninh và thành lập xã Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 10/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2006
Vui lòng đợi