Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 3.187 văn bản: Lĩnh vực khác
01

Công văn 2883/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2016

Ban hành: 03/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2016
02

Công văn 4209/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cung cấp số liệu về các chỉ tiêu đảm bảo xã hội

Ban hành: 07/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2014
03

Công văn 2195/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kết quả Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN họp lần thứ 20

Ban hành: 02/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2014
04

Thông tư 12/2009/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng phục vụ mục đích an ninh của lực lượng Công an nhân dân

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
05

Nghị định về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 18/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
06

Quyết định 83/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng Hệ quy chế và Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam

Ban hành: 12/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
07

Nghị định 160/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

Ban hành: 18/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
08

Thông tư quy định về hoạt động đại lý, cộng tác viên bảo hiểm

Ban hành: 04/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
09

Quyết định 2117/1997/QĐ-BKHCN&MT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý và bảo tồn nguồn gen thực vật, động vật và vi sinh vật

Ban hành: 30/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
10

Nghị định 43/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã nông nghiệp

Ban hành: 29/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
11

Nghị định 45/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã giao thông vận tải

Ban hành: 29/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
12

Nghị định 41/CP của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu Hợp tác xã thương mại

Ban hành: 29/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
13

Quyết định ban hành "Quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và được xác lập quyền sở hữu Nhà nước"

Ban hành: 23/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/1997
14

Luật Khoáng sản số 47-L/CTN

Ban hành: 03/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2004
15

Nghị định 24/CP của Chính phủ về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

Ban hành: 24/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2004
16

Thông tư 1-TM/KD của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn tổ chức sản xuất và cung ứng muối iốt đáp ứng nhu cầu toàn dân

Ban hành: 16/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
17

Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn số 38-L/CTN

Ban hành: 10/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
18

Chỉ thị 482-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 8 năm thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Ban hành: 08/09/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2004
19

Nghị định 100-CP của Chính phủ về việc thành lập quận Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
20

Thông tư liên tịch 27-TT/LB của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm về việc quy định chế độ thu và quản lý sử dụng lệ phí, phí tổn về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ban hành: 30/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
Vui lòng đợi