kinh doanh dịch vụ bưu chính

Lọc bài viết theo:

Điều kiện kinh doanh dịch vụ bưu chính theo quy định mới nhất 27/01/2020

Dịch vụ bưu chính là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy để được phép đăng ký kinh doanh ngành nghề này thì các doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật quy định.