Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 103 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
01

Luật Khiếu nại của Quốc hội, số 02/2011/QH13

Ban hành: 11/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2011
02

Thông tư 04/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 26/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2010
03

Chỉ thị 1304/2010/CT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội đảng các cấp

Ban hành: 25/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2010
04

Thông tư 03/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 14/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
05

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
06

Thông tư 17/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế

Ban hành: 25/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2009
07

Quyết định 1258/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính

Ban hành: 19/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
08

Chỉ thị 12/2000/CT-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các ngân hàng

Ban hành: 19/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
09

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo, số 26/2004/QH11

Ban hành: 24/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2004
10

Thông tư hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 30/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
11

Chỉ thị về việc tăng cường công tác xét khiếu tố trong ngành Ngân hàng

Ban hành: 14/01/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
12

Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14

Ban hành: 12/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
13

Nghị quyết 569/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Ban hành: 27/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2013
14

Thông tư 04/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại

Ban hành: 29/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2013
15

Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 04/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2012
16

Thông tư 05/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ban hành: 28/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2011
17

Thông tư 63/2010/TT-BCA-V24 của Bộ Công an hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân

Ban hành: 29/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2011
18

Nghị quyết liên tịch 813/2008/NQLT-TTCP-BTTUBTƯMTTQVN-TƯHNDVN của Thanh tra Chính phủ, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương hội Nông dân Việt Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân cùng cấp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 13/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2008
19

Quyết định 2278/2007/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo

Ban hành: 24/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2007
20

Quyết định 1765/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế của Công ty Cổ phần Ôtô Đô Thành

Ban hành: 27/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2010
Vui lòng đợi
dma