Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 414 văn bản: Hải quan
01

Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Ban hành: 11/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2020
02

Quyết định 3471/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống Hải quan

Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
03

Quyết định 23/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Ban hành: 27/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2019
04

Thông tư 08/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 và năm 2020

Ban hành: 26/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2019
05

Quyết định 595/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Hải quan

Ban hành: 01/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
06

Chỉ thị 1193/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017

Ban hành: 28/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2017
07

Quyết định 3044/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2015
08

Quyết định 3079/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
09

Quyết định 1727/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình kiểm tra thực tế và thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung có sử dụng máy soi container tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2010
10

Quyết định 1635/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển

Ban hành: 16/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2010
11

Quyết định 437/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

Ban hành: 09/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2010
12

Thông tư 13/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 26/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2010
13

Quyết định 30/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo

Ban hành: 21/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2008
14

Chỉ thị của Tổng cục Hải quan về việc tăng các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và chống thất thu thuế

Ban hành: 17/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
15

Quyết định 1447/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định tạm thời về định dạng một số chứng từ điện tử hải quan từ xa đối với hệ thống thông tin hải quan

Ban hành: 21/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2010
16

Quyết định 95/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Hải quan

Ban hành: 12/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
17

Thông tư 131/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 65/CP ngày 13/10/1995 của Chính phủ về việc quy định thủ tục xuất nhập khẩu đã quý

Ban hành: 24/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2003
18

Thông tư 42/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Điều 10, Quyết định số 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ về việc nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch

Ban hành: 22/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
19

Nghị định 16/CP của Chính phủ về việc quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Ban hành: 20/03/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
20

Thông tư 31/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thực hiện việc bàn giao thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tiểu ngạch biên giới

Ban hành: 08/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2004
Vui lòng đợi