Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 2.441 văn bản: Giao thông
2401

Quyết định 2495/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 11/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2016
2402

Quyết định 1540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 03/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2016
2403

Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
2404

Quyết định 1241/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
2405

Thông tư 01/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Ban hành: 01/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2016
2406

Thông tư 91/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2016
2407

Nghị định 125/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay

Ban hành: 04/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2015
2408

Thông tư 69/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm

Ban hành: 09/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
2409

Nghị định 92/2015/NĐ-CP của Chính phủ về an ninh hàng không

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2015
2410

Thông tư 47/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 14/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2015
2411

Nghị định 68/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Ban hành: 18/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2015
2412

Thông tư 39/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2015
2413

Thông tư 90/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2015
2414

Thông tư 14/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14 của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 12/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2014
2415

Thông tư 67/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về trách nhiệm của cá nhân và việc xử lý vi phạm trong công tác thanh tra của ngành Giao thông Vận tải

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2014
2416

Quyết định 2426/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên

Ban hành: 12/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2013
2417

Quyết định 168/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Ban hành: 18/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2013
2418

Thông tư 28/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

Ban hành: 13/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2010
2419

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA của Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Bộ Công an về hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

Ban hành: 31/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
2420

Quyết định 0441/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành quy định về sử dụng cờ hiệu quản lý thị trường dừng phương tiện giao thông chở hàng lậu tại thị xã, huyện biên giới

Ban hành: 16/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
Vui lòng đợi