Tra cứu Công văn về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.208 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Công văn 1077/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá thực trạng và định hướng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 16/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2021
02

Công văn 1444/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Ban hành: 14/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2021
03

Công văn 1000/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn tổ chức thi và xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2020 - 2021 chương trình song ngữ tiếng Pháp

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
04

Thông báo 76/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở cho các học viên Học viện Múa Việt Nam và giảng dạy văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
05

Kế hoạch 361/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán và chuyên gia đầu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2021
06

Công văn 1318/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
07

Kế hoạch 336/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
08

Kế hoạch 291/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục năm 2021

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
09

Công văn 343/QLCL-QLT của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng mẫu Phiếu đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
10

Thông báo 766/TB-HĐTĐ của Hội đồng Thẩm định Bộ Tư pháp về kết luận Hội đồng thẩm định đối với kết quả pháp điển đề mục Giáo dục

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
11

Công văn 703/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề

Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
12

Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

Ban hành: 12/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2021
13

Công văn 955/BGDĐT-ĐANN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia và đề xuất Kế hoạch triển khai tại đơn vị

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
14

Công văn 1552/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 11/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
15

Kế hoạch 215/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 năm 2021

Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
16

Thông báo 187/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2021

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
17

Kế hoạch 178/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức biên soạn Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
18

Kế hoạch 159/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2021
19

Công văn 23/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
20

Kế hoạch 127/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
Vui lòng đợi