Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.115 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
01

Công văn 1628/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh trong trường học

Ban hành: 27/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
02

Công văn 1498/GDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích

Ban hành: 26/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
03

Công văn 1807/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng III) năm 2020

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
04

Công văn 1808/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2020

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
05

Công văn 1809/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2020

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
06

Công văn 40845/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
07

Công văn 1778/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
08

Công văn 1758/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
09

Công văn 1523/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2020-2021

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2020
10

Công văn 1524/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
11

Công văn 1709/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2019-2020

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
12

Công văn 1397/GDĐT-TrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn việc quản lí, sử dụng dữ liệu điện tử tại các trường Trung học từ năm học 2019 - 2020

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
13

Công văn 1715/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước dịp hè năm 2020

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
14

Công văn 1504/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2019-2020

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
15

Công văn 1713/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong học sinh phổ thông

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
16

Công văn 1402/GDĐT-KTKĐCLGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
17

Công văn 1700/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2019-2020

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
18

Thông báo 308/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển thời gian tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 sang năm 2021 và điều chỉnh một số Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
19

Kế hoạch 309/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020"

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
20

Công văn 1443/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trực thuộc năm học 2020-2021

Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
Vui lòng đợi