Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày cập nhật: 26/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 22/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) (năm 2020) lần 6

Ngày cập nhật: 20/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế lần 6

Ngày cập nhật: 20/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần 2

Ngày cập nhật: 20/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn lần 2

Ngày cập nhật: 19/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi) lần 7

Ngày cập nhật: 19/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc

Ngày cập nhật: 16/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2014/TT-NHNN ngày 26/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam

Ngày cập nhật: 15/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế và Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ngày cập nhật: 14/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường lần 2

Ngày cập nhật: 14/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân lần 2

Ngày cập nhật: 12/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

Ngày cập nhật: 11/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

Ngày cập nhật: 07/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về nội dung hợp đồng lao động theo khoản 1, 2 và 3 Điều 21 của Bộ luật Lao động

Ngày cập nhật: 07/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng lần 1

Ngày cập nhật: 06/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH quy định về phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Ngày cập nhật: 05/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non

Ngày cập nhật: 02/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số…/20../NĐ-CP ngày…tháng…năm 20… của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ngày cập nhật: 01/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư về lựa chọn nhà đầu tư

Ngày cập nhật: 01/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua