Dự thảo xem nhiều

Tìm thấy 10 dự thảo (1/1 trang)
01

Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị lần 2

Ngày cập nhật: 10/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
02

Dự thảo Luật Cư trú lần 2

Ngày cập nhật: 14/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày cập nhật: 02/12/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy lần 2

Ngày cập nhật: 14/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
05

Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày cập nhật: 06/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
06

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi (năm 2019)

Ngày ban hành: 28/04/2019
Ngày cập nhật: 03/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
07

Dự thảo Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở lần 2

Ngày cập nhật: 09/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non lần 2

Ngày cập nhật: 15/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
09

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 03/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày cập nhật: 30/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
dự thảo chưa thông qua