Dự thảo đã thông qua

Dự thảo đã thông qua

Tìm thấy 24 dự thảo (1/2 trang)
01

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lần 2

Ngày cập nhật: 28/11/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
02

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức lần 5

Ngày cập nhật: 28/11/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
03

Dự thảo Luật Chứng khoán lần 6

Ngày cập nhật: 28/11/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
04

Dự thảo Luật Thư viện lần 8

Ngày cập nhật: 04/11/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
05

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi (năm 2019) lần 7

Ngày cập nhật: 30/10/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
06

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 lần 6

Ngày cập nhật: 29/10/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
07

Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam lần 5

Ngày cập nhật: 28/10/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
08

Dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) lần 5

Ngày cập nhật: 22/10/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
09

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần 4

Ngày cập nhật: 22/10/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
10

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo lần 1

Ngày cập nhật: 01/10/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
11

Dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên lần 5

Ngày cập nhật: 12/09/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
12

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam lần 2

Ngày cập nhật: 08/07/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
13

Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố lần 1

Ngày cập nhật: 20/06/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
14

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Ngày cập nhật: 06/06/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
15

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng các điều 141, 142,143, 144, 145, 146 và 147 của Bộ luật Hình sự lần 1

Ngày cập nhật: 23/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
16

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Ngày cập nhật: 20/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
17

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) lần 3

Ngày cập nhật: 06/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
18

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) lần 8

Ngày cập nhật: 04/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
19

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ lần 2

Ngày cập nhật: 04/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
20

Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) lần 5

Ngày cập nhật: 04/05/2019
Trạng thái: Đã thông qua
dự thảo đã thông qua
Vui lòng đợi