Văn bản Luật Địa giới hành chính

Có tất cả 261 văn bản: Địa giới hành chính
01

Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị tại hai khu vực do lịch sử để lại

Ban hành: 13/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2019
02

Nghị quyết 694/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị cấp xã thuộc tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 10/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
03

Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
04

Nghị quyết 673/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị hành chính cấp xã và thành lập Thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 10/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
05

Quyết định 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 05/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
06

Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 05/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2016
07

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Mái Dầm thuộc huyện Châu Thành; điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn Búng Tàu thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 24/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2011
08

Nghị quyết 124/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hùng Sơn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đại Từ, đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Đại Từ và điều chỉnh địa giới hành chính các xã Động Đạt, Phấn Mễ để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đu thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 13/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2013
09

Thông tư 23/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 03/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2013
10

Nghị quyết 132/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 02 quận và 23 phường thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2013
11

Nghị quyết 131/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu

Ban hành: 27/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2013
12

Nghị quyết 136/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Uyên để thành lập thị xã Tân Uyên và thành lập 16 phường thuộc thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, thị xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Ban hành: 29/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2013
13

Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng và xã Khánh Bình thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Ban hành: 16/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2012
14

Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu

Ban hành: 02/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2012
15

Quyết định 1007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Uyên Hưng mở rộng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ban hành: 01/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2012
16

Quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"

Ban hành: 02/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2012
17

Quyết định 1057/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là đô thị loại IV

Ban hành: 16/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2011
18

Quyết định 1396/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025

Ban hành: 25/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2012
19

Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Điện Biên

Ban hành: 25/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2012
20

Nghị quyết 90/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị xã Vĩnh Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu và thành lập thị trấn Đại Ngãi huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 25/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2011
Vui lòng đợi
dma