Văn bản Luật Đầu tư

Có tất cả 1.466 văn bản: Đầu tư
01

Công văn 604/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung khu kinh tế Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
02

Công văn 3665/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Nghị định 69/2019/NĐ-CP

Ban hành: 09/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
03

Công văn 24999/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn hóa đơn đối với hoạt động chuyển kinh phí đầu tư ban đầu của dự án đầu tư

Ban hành: 20/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
04

Công văn 2897/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng cầu Châu Đốc, tỉnh An Giang

Ban hành: 14/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2020
05

Công văn 2787/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2019/NĐ-CP

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
06

Thông báo 147/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc chuyển đổi hình thức đầu tư một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Ban hành: 07/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
07

Công văn 345/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô nối tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
08

Công văn 1977/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Ban hành: 14/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
09

Công văn 825/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

Ban hành: 11/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
10

Thông báo 87/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT

Ban hành: 07/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
11

Công văn 916/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế dự án đầu tư

Ban hành: 04/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
12

Công văn 862/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng BT

Ban hành: 06/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2020
13

Công văn 476/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư

Ban hành: 17/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2020
14

Công văn 268/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Ban hành: 10/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2020
15

Công văn 181/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị theo hình thức PPP

Ban hành: 08/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2020
16

Công văn 5590/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2020
17

Thông báo 440/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đề xuất đầu tư xây dựng Cảng hàng không Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 21/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
18

Công văn 5294/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Ban hành: 17/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
19

Công văn 11388/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí khác thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang

Ban hành: 14/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
20

Công văn 10636/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư và phát triển cảng biển

Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
Vui lòng đợi