Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 259 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
241

Thông tư 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

Ban hành: 11/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
242

Quyết định 288/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu số 01, 02, 03 thuộc Dự án Xây dựng, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin tích hợp dịch vụ công và phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp cho Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 29/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2015
243

Chỉ thị 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2014
244

Thông tư 45/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 28/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
245

Quyết định 2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu lựa chọn bên thuê quản lý khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép và Bến cảng tổng hợp Thị Vải thuộc Dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải

Ban hành: 11/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2013
246

Quyết định 1777/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thứ hai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức đối tác công - tư

Ban hành: 26/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2013
247

Quyết định 1085/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

Ban hành: 11/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2012
248

Quyết định 1053/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án: Đầu tư xây dựng "cơ sở thực nghiệm chế tạo vắc xin công nghệ cao thuộc Phân viện Thú y miền Trung"

Ban hành: 09/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2012
249

Quyết định 940/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư và kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi tôm công nghiệp và bán công nghiệp xã Long Điền Đông - Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 26/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2012
250

Thông tư 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân

Ban hành: 26/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2012
251

Quyết định 2706/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu các hoạt động năm 2011 của Dự án "Cấp nước và Môi trường nông thôn" do UNICEF hỗ trợ

Ban hành: 03/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2011
252

Quyết định 1724/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện nhiệm vụ "Sản xuất chương trình phóng sự và thông điệp tuyên truyền về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thuỷ sản, nông sản" của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

Ban hành: 03/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2011
253

Quyết định 2514/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Dự án Phân việc Nghiên cứu Hải sản phía Nam địa điểm xây dựng: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 24/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2011
254

Chỉ thị 1315/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

Ban hành: 03/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2011
255

Quyết định 702/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm vật tư hóa chất, dụng cụ thí nghiệm cho dự án "Tạo giống lúa chịu ngập chím và chịu mặn thích nghi với điều kiện nước biển dâng cho các vùng đồng bằng ven biển Việt Nam"

Ban hành: 06/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2011
256

Quyết định 601/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Viện Di truyền nông nghiệp

Ban hành: 09/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2011
257

Quyết định 3806/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu đơn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Ban hành: 29/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2009
258

Quyết định 615/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cải tạo, nâng cấp tuyến vận tải thủy Việt Trì - Tuyên Quang

Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
259

Quyết định 1405/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

Ban hành: 17/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
Vui lòng đợi