Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 193 văn bản: Dân sự
161

Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 13/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2017
162

Quyết định 810/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2016
163

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2016
164

Thông tư 02/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về
Ban hành: 01/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
165

Nghị định 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 18/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2015
166

Quyết định 336/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 26/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2015
167

Quyết định 448/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về
Ban hành: 10/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2015
168

Lệnh 26/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân dự

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về
Ban hành: 08/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2014
169

Quyết định 3181/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai, đưa vào sử dụng chính thức phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp cho Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Dân sự Tải về
Ban hành: 01/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2014
170

Nghị quyết 72/NQ-CP của Chính phủ bãi bỏ một số điều của Nghị định 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Dân sự Tải về
Ban hành: 03/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2014
171

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật Tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Dân sự Tải về
Ban hành: 28/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2014
172

Thông tư liên tịch 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP của Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về
Ban hành: 14/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2014
173

Chỉ thị 01/CT-BTP của Bộ Tư pháp về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Dân sự Tải về
Ban hành: 11/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2014
174

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2014
175

Quyết định 1902/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về
Ban hành: 22/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2013
176

Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 01/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2013
177

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp Phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2013
178

Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân thủ theo pháp luật trong tố tụng dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 01/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2012
179

Thông tư 184/2011/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Dân sự Tải về
Ban hành: 09/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2012
180

Chỉ thị 1565/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Lĩnh vực: Dân sự; Hình sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 06/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2009
Vui lòng đợi