Văn bản Luật Dân sự

Có tất cả 182 văn bản: Dân sự
121

Thông tư 216/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Dân sự Tải về
Ban hành: 10/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
122

Nghị quyết 02/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết 103/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự và Nghị quyết 104/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về
Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
123

Thông tư 96/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định công tác kiểm tra, biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự trong quân đội

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 28/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2016
124

Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2015
125

Quyết định 1682/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua, xếp hạng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương năm 2015

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Dân sự Tải về
Ban hành: 21/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2015
126

Quyết định 1676/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/07/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 18/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2015
127

Nghị quyết 72/NQ-CP của Chính phủ bãi bỏ một số điều của Nghị định 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Dân sự Tải về
Ban hành: 03/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2014
128

Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia

Lĩnh vực: Ngoại giao; Dân sự Tải về
Ban hành: 21/01/2014
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
129

Thông tư liên tịch 265/2013/TTLT-BQP-BCA của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự Tải về
Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2014
130

Quyết định 124/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quyền và nghĩa vụ thành viên Hội nghị Lahay về tư pháp quốc tế của Việt Nam trong ngành Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 15/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2013
131

Nghị định 70/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 02/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2013
132

Thông tư 01/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Hành chính; Dân sự; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2011
133

Luật Nuôi con nuôi của Quốc hội, số 52/2010/QH12

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác; Chính sách; Dân sự Tải về
Ban hành: 17/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2010
134

Nghị định 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Lĩnh vực: Chính sách; An ninh quốc gia; Dân sự Tải về
Ban hành: 01/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2010
135

Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 16/6/2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Dân sự Tải về
Ban hành: 01/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2010
136

Quyết định 18671/QĐ-CT-THNVDT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính thuế lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: tàu thuyền, ôtô, xe máy, súng săn, súng thể thao

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Dân sự Tải về
Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2009
137

Lệnh công bố Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 30/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
138

Quyết định 93/2005/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Dân sự Tải về
Ban hành: 07/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
139

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
140

Hiêp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Lĩnh vực: Ngoại giao; Dân sự; Hình sự Tải về
Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2020
Vui lòng đợi