Công văn

*Khuyến cáo:

• Các văn bản dạng hành chính được đưa trong mục CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần gửi công văn tới các cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

• Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Có tất cả 45.462 công văn
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
45101

Công văn 3173/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thay đổi mã số thuế

Ban hành: 06/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2011
45102

Công văn 2509/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Ban hành: 01/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2011
45103

Công văn 118/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Ban hành: 29/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2011
45104

Công văn 2355/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chế độ hóa đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC

Ban hành: 08/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2011
45105

Công văn 3976/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kiểm soát hoạt động tín dụng năm 2011

Ban hành: 20/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2011
45106

Công văn 787/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh , bổ sung Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 19/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2011
45107

Công văn 5883/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Điều 57 Thông tư số 194/2010/TT-BTC

Ban hành: 09/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2011
45108

Công văn 9551/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 2164/CT-TTg

Ban hành: 08/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2010
45109

Công văn 7970/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại bộ, địa phương

Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2008
45110

Công văn 3307/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài để viện trợ

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2008
45111

Công văn 3312/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lợi nhuận từ nước ngoài chuyển về

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2008
45112

Công văn 2387/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xác định điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 23/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2008
45113

Công văn 2017/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý vướng mắc trong xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Ban hành: 26/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2008
45114

Công văn 1824/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm khuôn tạo thân giầy

Ban hành: 13/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2008
45115

Công văn 164/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói

Ban hành: 29/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2008
45116

Công văn 1128/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 17/10/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
45117

Công văn 3245/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tiền lương đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 23/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2004
45118

Công văn về việc cho vay đối với nhà thầu nước ngoài để thực hiện các dự án trúng thầu tại Việt Nam

Ban hành: 30/07/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
45119

Công văn 2004-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc miễn phí qua cầu, đường bộ, phà

Ban hành: 23/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2005
45120

Công văn 897/CV-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện đăng ký vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Ban hành: 28/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
Vui lòng đợi