Văn bản Luật Công nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 6.019 văn bản: Công nghiệp
01

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT/SĐ01:2020 Khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Ban hành: 23/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
02

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có khí nổ

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT An toàn điện

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
04

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2020/BCT An toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
05

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
06

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCT An toàn bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
07

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương năng lượng cao dùng cho lộ thiên

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
08

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên

Ban hành: 30/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2020
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 54:2019/BGTVT Phân cấp và đóng tàu biển cao tốc

Ban hành: 14/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2020
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2020/BCT Yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Ban hành: 30/06/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12823-3:2020 Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống

Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-12:2020 Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
13

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-11:2020 Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo

Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
14

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12823-4:2020 Giàn di động trên biển - Phần 4: An toàn và phòng chống cháy

Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12823-5:2020 Giàn di động trên biển - Phần 5: Vật liệu và hàn

Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6170-8:2020 Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn

Ban hành: 12/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6548:2019 Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12828:2019 Nước giải khát

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12708:2019 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất diflubenzuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2020
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12728:2019 Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa

Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
Vui lòng đợi