Quyết định 3058/QÐ-BVHTTDL lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

________

Số: 3058/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Hội đồng giám định cổ vật), gồm các thành viên sau đây:

1. PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Chủ tịch;

2. GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - Phó Chủ tịch;

3. ThS. Phạm Định Phong, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Ủy viên;

4. PGS.TS. Tống Trung Tín, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - Ủy viên;

5. TS. Phạm Quốc Quân, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - Ủy viên;

6. PGS.TS. Bùi Văn Liêm, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia - Ủy viên;

7. PGS.TS. Nguyễn Công Việt, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Ủy viên;

8. PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - Ủy viên;

9. TS. Nguyễn Đình Chiến, Bảo tàng Lịch sử quốc gia - Ủy viên;

10. Th.S. Nguyễn Hải Ninh, Trưởng phòng Quản lý bảo tàng, Cục Di sản văn hóa - Ủy viên;

11. ThS. Trần Thị Thúy Hà, Chuyên viên, Phòng Quản lý bảo tàng, Cục Di sản văn hóa - Ủy viên, Thư ký.

Điều 2. Hội đồng Giám định cổ vật có nhiệm vụ thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9, năm 2020) trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định gửi văn bản đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật .

Hội đồng tự giải thể sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9, năm 2020).

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng trích từ kinh phí hoạt động sự nghiệp văn hóa thông tin, nguồn không thường xuyên của Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;           

- Lưu: VT, DSVH, TTH.20.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3058/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 3058/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 26/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!