Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 6.978 văn bản: Cơ cấu tổ chức
6921

Quyết định 1244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
6922

Quyết định 1243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
6923

Quyết định 1791/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
6924

Quyết định 1134/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 24/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2016
6925

Quyết định 1331/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2016
6926

Quyết định 1495/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính năm 2016"

Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
6927

Quyết định 98/QĐ-BCĐODA của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi về thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2016
6928

Quyết định 275/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016

Ban hành: 01/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
6929

Quyết định 925/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2016

Ban hành: 27/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2016
6930

Quyết định 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các Phó Thủ tướng đứng đầu các Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa với nước ngoài

Ban hành: 27/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2016
6931

Quyết định 879/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ban hành: 25/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2016
6932

Quyết định 1809/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu năm 2016

Ban hành: 24/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
6933

Quyết định 1813/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Ngái tại tỉnh Thái Nguyên năm 2016

Ban hành: 24/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
6934

Quyết định 288/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP

Ban hành: 27/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2016
6935

Quyết định 847/QÐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi Quyết định 826/QĐ-BHXH ngày 04/08/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Pháp chế

Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2016
6936

Quyết định 153/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương

Ban hành: 28/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2008
6937

Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Ban hành: 22/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
6938

Nghị định 91/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ

Ban hành: 13/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
6939

Quyết định 40/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp Thừa Thiên Huế

Ban hành: 06/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2016
6940

Thông tư 151/TCCP-TC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Ban hành: 04/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2004
Vui lòng đợi