Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 6.971 văn bản: Cơ cấu tổ chức
21

Nghị định 29/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
22

Quyết định 335/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 03/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
23

Nghị quyết 910/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
24

Quyết định 385/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính; Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2020
25

Quyết định 549/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi "Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
26

Quyết định 221/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
27

Quyết định 255/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Vụ Công nghệ thông tin sang Cục Tin học hóa

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 26/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
28

Quyết định 516/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 24/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2020
29

Nghị quyết 909/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
30

Quyết định 302/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2020
31

Quyết định 168/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
32

Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2020
33

Nghị quyết 899/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm cán bộ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 13/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
34

Quyết định 236/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 12/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
35

Quyết định 241/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
36

Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1527/QĐ-TTg ngày 01/8/2016 về việc phân công công tác Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
37

Quyết định 435/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
38

Quyết định 67/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Văn phòng Điều phối Chương trình 135

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2020
39

Nghị quyết 891/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
40

Quyết định 80/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về việc thành lập các tiểu ban chống dịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2020
Vui lòng đợi