Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 6.893 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Quyết định 1007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
02

Quyết định 202-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện

Ban hành: 02/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2019
03

Quyết định 1799/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
04

Quyết định 1758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Huỳnh giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 17/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
05

Quyết định 1757/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 17/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
06

Quyết định 1752/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 17/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
07

Quyết định 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6

Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
08

Quyết định 2594/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ

Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2018
09

Quyết định 1596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 19/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
10

Quyết định 1550/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Phan Văn Kiệm thôi giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ban hành: 13/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2018
11

Nghị quyết 596/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV

Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2018
12

Quyết định 1475/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải An giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
13

Quyết định 1476/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế

Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
14

Nghị quyết 590/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ban hành: 27/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2018
15

Quyết định 1431/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2018
16

Quyết định 1415/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Y Thông giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
17

Nghị quyết 587/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và Thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

Ban hành: 16/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2018
18

Nghị quyết 573/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên và Thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 11/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
19

Thông tư 50/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Ban hành: 11/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2018
20

Nghị quyết 571/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tòa án quân sự quân khu và tương đương; Tòa án quân sự khu vực; biên chế, số lượng thẩm phán của Tòa án quân sự các cấp

Ban hành: 10/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
Vui lòng đợi