Tra cứu Công văn về Chính sách

Có tất cả 3.723 văn bản: Chính sách
01

Công văn 400/UBDT-TTTT của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo tình hình triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
02

Công văn 398/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, phân cấp quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế cho tỉnh Thanh hóa theo Nghị quyết 58-NQ/TW

Ban hành: 08/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2021
03

Công văn 2447/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
04

Thông báo 75/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
05

Công văn 2408/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Ban hành: 06/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
06

Công văn 2372/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quyết định quy định Bộ Tiêu chí đô thị văn minh và quy định tổ chức thực hiện

Ban hành: 05/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2021
07

Thông báo 70/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2021
08

Thông báo 71/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Ban hành: 01/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2021
09

Công văn 1746/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổng kết Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 26/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
10

Công văn 1996/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28/NQ-TW

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
11

Thông báo 61/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 25/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2021
12

Công văn 322/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc tham gia ý kiến dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 24/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
13

Công văn 1906/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ

Ban hành: 23/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2021
14

Công văn 344/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển đô thị quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 19/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2021
15

Báo cáo 307/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2021

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2021
16

Công văn 8083/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc gia hạn thời hạn nộp thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
17

Kế hoạch 09-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ban hành: 18/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
18

Công văn 708/LĐTBXH-TE của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2021
19

Công văn 7799/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn chính sách thuế

Ban hành: 17/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
20

Công văn 701/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khen thưởng tổng kết Chiến lược, Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới

Ban hành: 16/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
Vui lòng đợi