Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 3.506 văn bản: Chính sách
01

Công văn 4361/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy nhanh hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 02/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2020
02

Công văn 1700/BHXH-KHĐT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025

Ban hành: 29/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
03

Thông báo 192/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
04

Thông báo 188/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 23/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2020
05

Công điện 601/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn tại Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên

Ban hành: 21/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
06

Báo cáo 237/BC-CP của Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2020
07

Công văn 1709/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2019-2020

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
08

Công văn 3887/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị bổ sung đối tượng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 18/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
09

Công văn 1700/BGDĐT-GDDT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách đối với trẻ em, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn học kỳ II năm học 2019-2020

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
10

Công văn 3819/VPCP-ĐMDN về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý I năm 2020

Ban hành: 15/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2020
11

Thông báo 181/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
12

Công điện 04/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 09/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
13

Thông báo 177/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 08/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
14

Thông báo 176/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác tổ chức Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19

Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2020
15

Công văn 5310/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
16

Thông báo 166/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
17

Công văn 3306/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 25/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
18

Công điện 481/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá

Ban hành: 25/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
19

Công điện 03/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc dự Hội nghị trực tuyến triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
20

Công văn 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban hành: 16/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
Vui lòng đợi