Tra cứu Công văn về Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 465 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Công văn 81/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô

Ban hành: 07/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2020
02

Công văn 2284/BHXH-TCCB của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành: 15/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2020
03

Công văn 780/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Ban Thư ký hội nghị tìm hiểu pháp luật tại Nghệ An năm 2020

Ban hành: 01/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
04

Công văn 5258/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
05

Kế hoạch 451/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 năm 2020

Ban hành: 22/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
06

Kế hoạch 452/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cốt cán mầm non dựa trên tiếp cận mới về chức năng và nhiệm vụ của đội ngũ cốt cán

Ban hành: 22/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
07

Kế hoạch 450/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác triển khai thực hiện "Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025" năm 2020

Ban hành: 22/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2020
08

Kết luận 80-KL/TW của Ban Bí thư về việc về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Ban hành: 20/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
09

Công văn 446/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2020

Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
10

Công văn 447/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc năm 2020

Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
11

Hướng dẫn 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 15/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
12

Thông báo 322/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 21/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
13

Công văn 535/TTg-TCCB của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định

Ban hành: 13/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
14

Thông báo 565/TB-QLD của Cục Quản lý Dược về việc tuyển dụng công chức Cục Quản lý Dược năm 2020

Ban hành: 11/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
15

Công văn 1595/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Ban hành: 08/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2020
16

Hướng dẫn 19/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc gắn kết giữa đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động với bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
17

Công văn 1062/SNV-CCVC của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
18

Kế hoạch 227/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác phát triển đội ngũ cán bộ, cán bộ, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm

Ban hành: 08/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
19

Công văn 1278/SNV-CCHC của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thay đổi phương thức làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 03/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
20

Công văn 28/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên khối ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 23/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2020
Vui lòng đợi