Toàn bộ Biểu mẫu, Mẫu đơn, Mẫu Hợp đồng các lĩnh vực

Lọc bài viết theo:

Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm mới nhất 07/05/2019

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm được ban hành kèm Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP Danh mục 93 biểu mẫu mới dùng trong tố tụng dân sự.

Mẫu Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in 07/05/2019

Trước khi làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT lần đầu, doanh nghiệp phải làm Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo mẫu và hướng dẫn dưới đây.

Mẫu Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại mới nhất 06/05/2019

Văn bản yêu cầu bồi thường được ban hành kèm Thông tư 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 khi muốn yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi gây thiệt hại của người thi hành công vụ.

Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng nhà ở mới nhất 04/05/2019

Khi một cá nhân muốn góp vốn vào công ty thì phải lập thành văn bản. Sau đây là Mẫu hợp đồng góp vốn bằng nhà ở và hướng dẫn chi tiết cách soạn thảo.

Mẫu Đơn xin thông tin đất đai và hướng dẫn cách viết 04/05/2019

Khi mua nhà đất hiện nay chứa nhiều rủi ro như: Đất thuộc quy hoạch, đất đang bị thế chấp...Để tránh những rủi ro đó, khi mua cần tìm hiểu rõ thông tin. Dưới đây là đơn xin thông tin đất đai và hướng dẫn cách viết.

Mẫu Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm 02/05/2019

Đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13/01/2017 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao khi muốn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Hướng dẫn viết Đơn xin tách thửa 26/04/2019

Người sử dụng đất khi có nhu cầu tách thửa trong trường hợp để bán hoặc tặng cho...thì phải thực hiện thủ tục tách thửa. Dưới đây là mẫu đơn xin tách thửa và hướng dẫn cách viết theo quy định mới nhất.

Mẫu Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất 26/04/2019

Khi không muốn nhận tài sản người để lại di sản để lại thì phải lập thành văn bản từ chối nhận thừa kế. Sau đây, LuatVietnam giới thiệu Mẫu Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế kèm hướng dẫn cách soạn.

Mẫu Văn bản thỏa thuận về lối đi chung mới nhất 25/04/2019

Để phần nào giảm bớt tranh chấp về lối đi chung, các hộ gia đình phải lập thỏa thuận về việc này. Sau đây LuatVietNam xin gửi đến Mẫu Văn bản thỏa thuận về lối đi chung của hai hộ gia đình.

Mẫu Giấy giao nhận tiền đặt cọc mua bán nhà đất đơn giản 24/04/2019

Giấy giao nhận tiền là biểu mẫu quan trọng khi các bên thực hiện Hợp đồng đặt cọc. Sau đây là mẫu Giấy giao nhận tiền đặt cọc mua bán nhà đất đơn giản nhất.

Mẫu Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn và hướng dẫn cách điền 23/04/2019

Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn được ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn một số điều Luật hộ tịch 2014 và Nghị định 123/2015/NĐ-CP khi một cặp đôi vợ chồng đã đăng ký kết hôn vì nhiều nguyên nhân mà giờ phải đăng ký lại việc kết hôn.

Mẫu Đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự chung nhất 22/04/2019

Khi đã có yêu cầu gửi TAND về việc giải quyết việc dân sự mà không muốn yêu cầu nữa thì phải làm đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự. Sau đây Luatvietnam gửi đến Mẫu đơn rút yêu cầu giải quyết việc dân sự chung nhất dùng cho mọi yêu cầu.

Mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con mới nhất 19/04/2019

Mẫu tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con được ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp khi một cá nhân muốn làm thủ tục nhận cha mẹ con.

Mẫu tờ khai xác định lại dân tộc mới nhất 18/04/2019

Khi muốn xác định lại dân tộc, cá nhân phải điền vào Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc được ban hành kèm Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015.

Mẫu phiếu xuất kho và hướng dẫn cách ghi 18/04/2019

Phiếu xuất kho dùng để theo dõi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp. Là căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng.

Mẫu Tờ khai đăng ký lại khai sinh và cách ghi chuẩn 17/04/2019

Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi đi đăng ký khai sinh. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà thất lạc thì phải đăng ký lại. Sau đây là mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh.

Mẫu Đơn khởi kiện đòi nợ chi tiết, thuyết phục nhất 16/04/2019

Khi cho người khác vay tiền nhưng đến hạn mà người đó không có tiền trả, có tiền nhưng cố tình không trả thì người cho vay có thể khởi kiện ra Tòa án để đòi nợ.

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai 15/04/2019

Khi có tranh chấp đất đai, Nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải. Trường hợp không tự hòa giải thì nộp đơn yêu cầu tại UBND cấp xã nơi có đất để hòa giải. Để phục vụ cho các bên yêu cầu giải quyết tranh chấp dưới đây là mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai.

Mẫu Đơn kháng cáo vụ án dân sự mới nhất  15/04/2019

Mẫu Đơn kháng cáo vụ án dân sự mới nhất ban hành kèm Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao khi muốn phản đối một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm.

Mẫu đơn xin nhận con nuôi mới nhất và cách viết 13/04/2019

Đơn xin nhận con nuôi là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành được dùng cho trường hợp nhận con nuôi trong nước.