Toàn bộ Biểu mẫu, Mẫu đơn, Mẫu Hợp đồng các lĩnh vực

Lọc bài viết theo:

Thông báo về việc hủy mẫu con dấu theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT 27/04/2020

Hiện nay, mẫu Thông báo về việc hủy mẫu con dấu được quy định tại Phụ lục II-10 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Toàn bộ 14 biểu mẫu để hưởng trợ cấp khó khăn do Covid-19 27/04/2020

Những người gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 sẽ phải làm Đơn đề nghị hỗ trợ hoặc doanh nghiệp/chính quyền địa phương phải lập Danh sách người đủ điều kiện hưởng làm cơ sở để nhận hỗ trợ. Dưới đây là toàn bộ 14 mẫu hồ sơ hưởng trợ cấp khó khăn do Covid-19.

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh 24/04/2020

Hiện nay, mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được quy định tại Phụ lục II -13 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

3 mẫu Thông báo cơ quan, doanh nghiệp thường sử dụng 22/04/2020

Thông báo là loại văn bản được sử dụng thường xuyên trong các cơ quan, doanh nghiệp. Dưới đây là 03 mẫu Thông báo thường được sử dụng, tuy ngắn gọn nhưng bao hàm hầu như đầy đủ nội dung cần có.

Mẫu kê khai cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 21/04/2020

Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hà Nội đã ban hành biểu mẫu để các doanh nghiệp kê khai đối tượng thuộc diện hỗ trợ.

Mẫu Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 17/04/2020

Hiện nay, mẫu Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh được quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Mẫu Giấy đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp 16/04/2020

Khi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh để xin cấp lại.

3 Mẫu Hợp đồng thi công nội thất mới và phổ biến hiện nay 14/04/2020

Trong quá trình thuê và nhận thi công nội thất, 02 bên phải lập thành Hợp đồng để thỏa thuận các vấn đề về mẫu mã, hình thức thi công, chi phí… nhằm tránh phát sinh tranh chấp sau này.

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT 13/04/2020

Trong một số trường hợp, doanh nghiệp phải thay đổi con dấu. Trong hồ sơ thay đổi mẫu dấu tại Phòng Đăng ký kinh doanh bắt buộc phải có Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu (mẫu ban hành kèm Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

3 Mẫu Bản tường trình được dùng thông dụng nhất hiện nay 10/04/2020

Bản tường trình là loại văn bản được sử dụng khi có một sự việc gây hậu quả xấu xảy ra. Mục đích của văn bản này là để trình bày một cách rõ ràng sự việc diễn ra, trong đó nêu được mức độ trách nhiệm của mình.

Mẫu Hợp đồng mua bán đầy đủ nội dung và đảm bảo pháp lý 08/04/2020

Hợp đồng mua bán là loại hợp đồng rất phổ biến. Tuy nhiên, không phải ai cũng sở hữu một mẫu Hợp đồng mua bán đầy đủ nội dung và đảm bảo tính pháp lý.

Mẫu Biên bản nghiệm thu hàng hóa, công việc đúng chuẩn 07/04/2020

Biên bản nghiệm thu là biên bản chứng minh sự kiểm nghiệm và bàn giao giữa 02 bên là đúng với thỏa thuận trước đó. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng có mẫu Biên bản nghiệm thu đúng chuẩn cho từng tình huống cụ thể.

Mẫu Thông báo giải thể doanh nghiệp theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT 06/04/2020

Hiện nay, mẫu Thông báo giải thể doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục II-24 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Mẫu Sơ yếu lý lịch viên chức mới nhất và cách điền 03/04/2020

Hiện nay, mẫu Sơ yếu lý lịch viên chức mới nhất là mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

Mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh 31/03/2020

Mẫu Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh được quy định tại Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, là giấy tờ doanh nghiệp bắt buộc phải nộp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh khi tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh.

Tổng hợp các biểu mẫu văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020 31/03/2020

Tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành các biểu mẫu văn bản hành chính, chính thức được áp dụng từ ngày 05/3/2020.

Mẫu Thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19 30/03/2020

Dịch Covid-19 đã khiến kinh tế thế giới trở nên ảm đạm, nhiều doanh nghiệp trong nước lao đao. Ngoài việc cho người lao động nghỉ việc, tạm ngừng việc, doanh nghiệp cũng có thể thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động do Covid-19.

Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mới nhất và hướng dẫn cách điền 27/03/2020

Hiện nay, mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức mới nhất là mẫu 2C-BNV/2008 được ban hành kèm theo Quyết định 02/2008/QĐ-BNV.

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa và các quy định liên quan 24/03/2020

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa được lập trong quá trình giao hàng nhằm xác nhận số lượng, thời gian giao nhận hàng hóa có theo thỏa thuận hay không.

Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ doanh nghiệp thường dùng 23/03/2020

Theo định kỳ hoặc theo nhu cầu, 02 bên doanh nghiệp sẽ lập Biên bản đối chiếu công nợ để thống nhất, kiểm soát các khoản nợ của doanh nghiệp mình.