loc ket quaLọc bản tin đến:
Tháng Bản tin Diễn giải
Tháng 9 Nhiều chính sách mới có hiệu lực tháng 10/2019

Sang tháng 10/2019, nhiều văn bản mới chính thức có hiệu lực, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội mà mọi người dân cần biết.

Xem bản tin
Tháng 9 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 10/2019 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 10/2019 Xem bản tin
Tháng 8 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019

Trong tháng 9/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực, tiêu biểu như: Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0 giờ sáng; Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm…

Xem bản tin
Tháng 8 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 09/2019 Xem bản tin
Tháng 7 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2019 như: Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật; Thêm 03 trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT…

Xem bản tin
Tháng 7 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 08/2019 Xem bản tin
Tháng 6 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

Trong tháng 07/2019, nhiều chính sách mới có hiệu lực tác động mạnh mẽ đến nhiều người, như: Tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng; Giá vé máy bay trong nước hạng phổ thông tối đa 3,75 triệu đồng…

Xem bản tin
Tháng 6 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 07/2019 Xem bản tin
Tháng 5 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2019

Một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2019 là Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã…

Xem bản tin
Tháng 5 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 06/2019

Một trong những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 6/2019 là Nghị định 34/2019/NĐ-CP về cán bộ, công chức cấp xã…

Xem bản tin
Tháng 4 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 05/2019 Xem bản tin
Tháng 4 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019

Hàng loạt chính sách mới như: Cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có bằng trung cấp nghề; Cách xác định thời điểm sử dụng nhà ở cũ… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 05/2019.

Xem bản tin
Tháng 3 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2019
Trong tháng 4/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực của đời sống chính thức có hiệu lực, như: Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải; Chính thức có Quy chế tuyển sinh đại học 2019…
Xem bản tin
Tháng 3 Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực tháng 04/2019 Xem bản tin
Tháng 2 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2019
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 03/2019 như: Thay thế toàn bộ biểu mẫu đăng ký kinh doanh...
Xem bản tin