Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất

Bản tin văn bản Luật Việt Nam - Cập nhật Văn bản mới nhất, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật Nhanh và Thường xuyên

loc ket quaLọc bản tin theo:
Tuần Bản tin Diễn giải
Từ 19/04 - 25/04/2005 Văn bản mới cập nhật tuần 15/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 15.2005 (218) ngày 22/04/2005 Luân chuyển hồ sơ sử dụng đất - Ngày 18/4/2005, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thông tư liên tịch này hướng dẫn chi tiết về mẫu các tờ khai như: Tờ khai tiền sử dụng đất, Tờ khai lệ phí trước bạ, Tờ khai thuế chuyển quyền sử dụng đất (áp dụng đối với tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình, cá nhân)... Các mẫu tờ khai nêu trên nhận tại nơi người SDĐ nộp hồ sơ (không phải trả tiền). Xem bản tin
Từ 12/04 - 18/04/2005 Số 14.2005 (217) ngày 15/04/2005 Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng - Theo Thông tư số 05/2005/TT-BXD ra ngày 12/4/2005, Bộ Xây dựng hướng dẫn: các công trình xây dựng sau đây phải thực hiện thi tuyển thiết kế kiến trúc: Trụ sở UBND từ cấp huyện trở lên, Công trình văn hóa, thể thao và các công trình công cộng khác có quy mô cấp I, cấp đặc biệt, Công trình xây dựng có kiến trúc đặc thù trong đô thị từ loại 2 trở lên như: tượng đài, cầu, trung tâm phát thanh, truyền hình, nhà ga đường sắt trung tâm, nhà ga hàng không quốc tế, công trình được xây dựng tại vị trí có ảnh hưởng quyết định đến cảnh quan kiến trúc đô thị, công trình là biểu tượng về truyền thống văn hoá và lịch sử của địa phương... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 14/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 05/04 - 11/04/2005 Văn bản mới cập nhật tuần 13/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 13.2005 (216) ngày 08/04/2005 Thu tiền sử dụng đất - Theo Công văn số 990/TCT/TS ra ngày 04/4/2005, Tổng cục Thuế hướng dẫn: trường hợp tổ chức kinh tế đã thực hiện xong toàn bộ việc đền bù, bồi thường thiệt hại về đất theo đúng quy định cho người có đất bị thu hồi thì tính thu tiền sử dụng đất, quyết toán tiền sử dụng đất trên toàn bộ diện tích đất được giao theo giá đất quy định tại thời điểm đơn vị nộp hồ sơ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền... Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 là đất phi nông nghiệp... Xem bản tin
Từ 29/03 - 04/04/2005 Văn bản mới cập nhật tuần 12/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 12.2005 (215) ngày 01/04/2005 Thi hành Luật Thanh tra - Ngày 25/3/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Theo đó, trước khi ra quyết định thanh tra, người ra quyết định thanh tra thu thập thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến nội dung, đối tượng cần thanh tra, xác định tính chất, yêu cầu, mục đích của cuộc thanh tra, dự kiến thời gian tiến hành thanh tra, lựa chọn Trưởng Đoàn thanh tra, bố trí thành viên Đoàn thanh tra và chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ cuộc thanh tra... Xem bản tin
Từ 22/03 - 28/03/2005 Văn bản mới cập nhật tuần 11/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 11.2005 (214) ngày 25/03/2005 Thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế - Ngày 18/3/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2005/NĐ-CP quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Theo đó, hình thức cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân áp dụng như sau: tỷ lệ khấu trừ tiền lương, trợ cấp hưu trí hoặc mất sức đối với cá nhân không quá 30% trên tổng số tiền lương, trợ cấp hàng tháng của cá nhân đó. Đối với những khoản thu nhập khác thì tỷ lệ khấu trừ căn cứ vào thu nhập thực tế của người đó (nhưng không quá 50% tổng số thu nhập)... Xem bản tin
Từ 15/03 - 21/03/2005 Số 10.2005 (214) ngày 18/03/2005 Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền - Theo Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ban hành ngày 14/3/2005, Chính phủ quy định: cửa khẩu quốc tế được mở cho người, phương tiện, hàng hoá của Việt Nam, nước láng giềng và nước thứ ba xuất, nhập qua biên giới quốc gia. Cửa khẩu chính được mở cho người, phương tiện, hàng hoá của Việt Nam và nước láng giềng xuất, nhập qua biên giới quốc gia. Cửa khẩu phụ được mở cho người, phương tiện, hàng hoá Việt Nam và nước láng giềng ở khu vực biên giới, vùng biên giới qua lại biên giới quốc gia... Xem bản tin
Văn bản mới cập nhật tuần 10/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Từ 08/03 - 14/03/2005 Văn bản mới cập nhật tuần 09/2005 Văn bản cập nhật hàng tuần - Điểm tin Văn bản nổi bật hàng tuần, bản tin Văn bản, chính sách, luật, nghị quyết tiêu biểu, hiệu lực văn bản được cập nhật hàng tuần Xem bản tin
Số 09.2005 (213) ngày 11/03/2005 Định giá tài sản - Ngày 02/3/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2005/NĐ-CP về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Theo đó, việc định giá tài sản phải dựa trên các căn cứ sau đây: Giá phổ biến trên thị trường tại thời điểm và nơi tài sản bị xâm phạm, Giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, Giá trên tài liệu, hồ sơ kèm theo tài sản cần định giá, nếu có, Giá trị thực tế của tài sản cần định giá... Hội đồng định giá tài sản thực hiện khảo sát giá bằng các hình thức sau đây: Khảo sát giá thị trường theo Xem bản tin
Từ 01/03 - 07/03/2005 Số 08.2005 (212) ngày 04/03/2005 Quy định đối với trung tâm giới thiệu việc làm - Theo Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ban hành ngày 28/02/2005 về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm, Chính phủ quy định: thành lập trung tâm việc làm phải ký quỹ 300 triệu đồng ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động... Trung tâm việc làm được phép thu phí tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động, cung cấp thông tin lao động - việc làm và thu học phí theo quy định của pháp luật. Xem bản tin